Бурка Анатолій Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бурка Анатолій  Олексійович

БУ́РКА Анатолій Олексійович (05. 07. 1941, с. Рагівка Поліс. р-ну Київ. обл.) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1984), проф. (1990). Закін. Київ. мед. ін-т (1964). Працював лікарем хірург. відділ. Чорнобил. центр. рай. лікарні (1964–66); від 1966 – у Нац. мед. ун-ті (Київ): асист. (1968–86), доц. (1986–90), проф. (1990–98) каф. шпитал. хірургії, від 1998 – проф. каф. шпитал. хірургії № 2 з курсом грудної і судин. хірургії, одночасно 1981–85 – заст. декана з наук. роботи 2-го лікув. ф-ту. Спеціалізується на операціях органів черевної порожнини. Наук. дослідж.: захворювання печінки та позапечінк. жовч. проток, шлунка та дванадцятипалої кишки, підшлунк. залози, тонкого та товстого кишковика. Чл. автор. колективу «Лекцій з госпітальної хірургії» (т. 1–2, К., 2002–03).

Пр.: Патогенетические аспекты забрюшинного введения лекарственных препаратов в профилактике осложнений острого аппендицита // Актуал. вопросы хирург. гастроэнтерологии. Т. 2. Х., 1994 (співавт.); Основные принципы лечения гнойных заболеваний у лиц, страдающих сахарным диабетом // КХ. 1996. № 2/3 (співавт.); Постоянный антибактериальный гидролеритонеум в лечении распространенного перитонита // Там само (співавт.); Одномоментное сочетание операции при заболеваниях органов брюшной полости // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Медицина. 1999. Вип. 8 (співавт.); Аналіз проблем діагностики та лікування хворих на гострий панкреатит // Хірургія України. 2003. № 3 (співавт.).

Літ.: Макаренко, Полякова.

В. Г. Мішалов

Статтю оновлено: 2004