Бурлака Віктор Анатолійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бурлака Віктор  Анатолійович

БУРЛА́КА Віктор Анатолійович (26. 07. 1948, с. Котелове Новоселиц. р-ну Чернів. обл.) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1992), проф. (1998). Закін. Кам’янець-Поділ. с.-г. ін-т (1975). Працював гол. зоотехніком держплемстанції м. Новоселиця (1975–78); у 1981–98 – в Нац. аграр. ун-ті (Київ): ст. н. с. агростанції «Митниця» (1981–85), ст. н. с., асист., доц. (від 1995) каф. зоогігієни; зав. каф. годівлі і розведення с.-г. тварин Твер. с.-г. академії (РФ, 1998–2001); від 2001 – зав. каф. годівлі с.-г. тварин Держ. агроекол. ун-ту (Житомир). Вивчає проблеми вітамінно-мінерал. живлення тварин, використання біологічно актив. речовин у тваринництві та відходів різних вироб-в у годівлі с.-г. тварин, їх вплив на продуктивні, резистентні та забійні якості.

Пр.: Использование алунитовой муки в народном хозяйстве. К., 1991 (співавт.); Перспективы применения ферментных препаратов в отрасли кормопроизводства. К., 1993 (співавт.); Алуніти в народному господарстві. К., 1994 (співавт.); Малораспространенные кормовые культуры в животноводстве и кормопроизводстве Нечерноземья России. Тверь, 2001 (співавт.); Детеренти: Екологія та економіка їх використання в нар. госп-ві. К., 2003 (співавт.).

Л. М. Мацейко

Стаття оновлена: 2004