Бурлачук Леонід Фокович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бурлачук Леонід Фокович


Бурлачук Леонід  Фокович

БУРЛАЧУ́К Леонід Фокович (01. 01. 1947, Ленінград, нині С.-Петербург) – психолог. Син Ф. Бурлачука. Д-р психол. н. (1990), проф. (1992), чл.-кор. АПНУ (1992). Закiн. Київ. ун-т (1970), де відтоді й працює: асист., доц. (1976–91), зав. (1991–92) каф. соц. психології, від 1992 – зав. створ. ним каф. психодiагностики та мед. психологiї. Одночасно від 1991 – гол. н. с. каф. психодіагностики та мед. психології Ін-ту психології АПНУ. Голова наук.-метод. комісії з психології Мін-ва освіти і науки України (від 1993). Кер. міжнар. освіт. та наук. проектів у галузі психології TEMPUS (1995–2000), INTAS (1999– 2003). Осн. працi присвяч. питанням мед. психологiї, психологiї особистостi та психодiагностики.

Пр.: Психодиагностика интеллекта и личности. К., 1978 (співавт.); Исследование личности в клинической психологии. К., 1979; Словарь-справочник по психодиагностике. К., 1989 (співавт.); Психодиагностика личности. К., 1989; Психодiагностика. К., 1995 (співавт.); Введение в проективную психологию. К., 1997; Психология жизненных ситуаций. Москва, 1999 (співавт.); Основы психотерапии. К., 1999; 2001 (співавт.); Focus Eastern Europe: Psychological and Social Determinants of Behaviour in the Transition Countries. Innsbruck, 2001.

Статтю оновлено: 2004