Бурлов Вiктор Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бурлов Вiктор  Васильович

БУРЛО́В Вiктор Васильович (04. 04. 1938, Одеса) – вчений-агроном. Д-р бiол. н. (1988), проф. (1996). Закін. Одес. с.-г. iн-т (1961). Працював ст. агрономом у с.-г. підпр-вах Одес. обл. Від 1967 – у Всесоюз. селекц.-генет. iн-ті (нині Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса): від 1970 – ст. н. с. лаб. насіннєзнавства, від 1971 – в. о. зав., від 1973 – зав. відділу селекції та насінництва олій. культур. Розробив і втiлив у селекц. практику метод практ. використання ефекту гетерозису на культурi соняшника. Створив 14 гiбридiв соняшника.

Пр.: Можливостi використання гiбридизацiйного методу в гетерозиснiй селекцiї соняшника для посушливого степу України // Зб. наук. пр. Всесоюз. селекц.-генет. ін-ту. О., 1985; Результати реалiзацiї спiльних мiжнародних селекцiйних програм при створеннi гiбридiв соняшника // Селекцiя олiйних та бiлкових культур. З., 1986; Вірулентність одеської популяції заразихи (Orobanche cumana wallr) і характер устаткування стійкості соняшнику до паразиту // Зб. наук. пр. Всесоюз. селекц.-генет. ін-ту. О., 1988; Ефективність реалізації селекційної програми створення нових гібридів соняшнику. Реалізація потенційних можливостей сортів та гібридів Селекційно-генетичного інституту в умовах України // Зб. наук. пр. Селекц.-генет. ін-ту УААН. О., 1996; RAPD – аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму соняшнику // Генетика. 1998. Т. 34, № 2.

Т. М. Лисак

Стаття оновлена: 2004