Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини — Енциклопедія Сучасної України

Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини

КО́СІВСЬКИЙ МУЗЕ́Й НАРО́ДНОГО МИСТЕ́ЦТВА ТА ПО́БУТУ ГУЦУ́ЛЬЩИНИ Засн. 1969 у м. Косів Івано-Фр. обл. на громад. засадах. Від 1970 – відділ Коломийського му­­зею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. До 1990 музей роз­­міщувався у недіючій церкві св. Василія Великого (зведена 1896). В основі зібрання – колекція укр. художника, мистецт­­вознавця і педагога Є. Сагайдачного. 1976 фонди поповнили експонатами ліквідованого Косів. етногр. музею під відкритим небом, нині нараховують понад 5,5 тис. од. зберігання. Експозиція складається з виро­­бів декор.-ужитк. мист-ва (ткацтво, кераміка, вишивка, різьб­­лення, одяг) майстрів 19–20 ст., зокрема П. Цвілик, Г. Рощиб’юк, М. Рощиб’юка, Н. Вербівської, Ю. Корпанюка, В. Гуза, В. Каби­­на, а також замальовок Є. Сагайдачного 1920–50-х рр. У музеї проводять виставки виробів нар. майстрів, диплом. робіт сту­­дентів Косів. ін-ту приклад. та декор. мист-ва та Вижниц. коледжу приклад. мист-ва (Чернів. обл.), а також присвяч. пам’яті видат. укр. діячів. Співробітники здійснюють н.-д., наук.-освітню та виставк. діяльність, беруть участь у конф., огранізовують стаціонарні та пересувні вистав­­ки, проводять дні відкритих две­­рей з нагоди Дня музею та ін. визнач. дат. Зав. – Л. Ілюк (від 2000).

Літ.: Джуранюк Ю. Косівський музей народного мистецтва і побуту: Путівник. Ів.-Ф., 1989.

Статтю оновлено: 2014
Цитувати статтю
Ю. Й. Джуранюк . Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3814 (дата звернення: 06.03.2021).