Бурмістров Костянтин Сергійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бурмістров Костянтин Сергійович


Бурмістров Костянтин  Сергійович

БУРМІ́СТРОВ Костянтин Сергійович (27. 11. 1951, м. Іваново, РФ) – хімік. Син С. Бурмістрова. Д-р хім. н. (1990), проф. (2001). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1974), де й працює (нині Укр. хім.-технол. ун-т): ст. н. с. (1981–83), зав. відділу (1983–87), зав. проблем. н.-д. лаб. електроосадження металів (1987–94), від 1994 – проф. каф. фіз. хімії. Досліджує синтез і властивості хінонів та їхніх похідних, азотовміс. гетероцикліч. сполук, розробляє орган. домішки для процесів електроосадження металів.

Пр.: Природа влияния заместителя при атоме азота на окислительно-восстановительные потенциалы n-бензохинониминов // ЖОРХ. 1980. Т. 16, № 7 (співавт.); Присоединение хлористого водорода к N-арил-1,4-бензохинонмоноиминам // Там само. 1985. Т. 21, № 3 (співавт.); Untersuchungen uber Struktur und Bildung von Heterocyclen bei der Reaktion von N-p-Tolylbenzochinonmonoimin mit p-Toluidin // Scienta Pharmaceutica. 1995. Bd. 63, № 4 (співавт.); Реакция N-арилсульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с n-толуидином // ЖОРХ. 1998. Т. 34, № 6 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004