Буров Григорій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Буров Григорій Михайлович

БУ́РОВ Григорій Михайлович (22. 09. 1933, м. Гуляйполе, нині Запоріз. обл.) – археолог, історик. Д-р істор. н. (1987), проф. (1990). Закін. Київ. ун-т (1956). Працював лаборантом Ін-ту історії, мови та літ-ри Дагестан. філіалу АН СРСР (1956–57); м. н. с. відділу археології та етнографії Комі філіалу АН СРСР (1957– 68); доц. каф. заг. історії Ульянов. пед. ін-ту (1968–74); від 1974 – у Сімфероп. ун-ті: доц., проф. (від 1988) каф. історії стародав. світу та середніх віків. Проводив археол. дослідж. у Наддніпрянщині, Криму, Дагестані, Архангел., Вологод. обл. Розпочав системат. археол. дослідж. в Респ. Комі, написав давню історію краю та Ульянов. Поволжя. Вивчає використання моря та печер у Криму людиною різних епох, проблеми бронз. віку України.

Пр.: Вычегодский край: Очерки древней истории. Москва, 1965; Археологические памятники Вычегодской долины. Сыктывкар, 1967; Древний Синдор. Москва, 1967; Археологические культуры Севера европейской части СССР. Ульяновск, 1974; Каменный век Ульяновского Поволжья. Ульяновск, 1980; Медно-бронзовый век Ульяновского Поволжья. Ульяновск, 1981; Крым в бронзовом веке: Вооруженные конфликты и некоторые аспекты демографии // Изв. Крым. респ. краевед. музея. 1994. № 8; Exploitation of marine resources during the prehistoric periods in the Crimea, Ukraine // Man and Sea in the Misolithic. Oxford, 1995; The human use of caves and rockshelters in the Mountain Crimea (Ukraine) in prehistoric, classical and medieval times // The Human Use of Caves. Oxford, 1997; Ancient wooden objects and structures in oxbow peat bogs of the European Northeast (Russia) // Enduring Records. Oxford, 2001.

В. В. Отрощенко

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
В. В. Отрощенко . Буров Григорій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38160 (дата звернення: 12.05.2021)