Косма Тетяна Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Косма Тетяна Василівна

КО́СМА Тетяна Василівна (1905, с. Анд­­ріївка, нині Дніпроп. обл. – 12. 01. 1973, Київ) – психолог. Канд. пед. (1962), д-р психол. (1971) н. За­­кін. Київ. ІНО. Вчителювала. Пра­­цювала 1944–60 у Київ. ун-ті; 1960–73 – ст. н. с. НДІ психології УРСР (Київ). Досліджувала проблеми розвитку мислення і мовлення, розуміння описових худож. текстів, віршів та алегорій, індивідуалізації пізнав. дія­­льності школярів, співвідношен­­ня у дітей конкрет. і абстракт. мислення, природу репродуктив. уяви, причини відставання та пи­­тання корекції розвитку їхніх пізнав. здібностей. Довела, що формування понять найчастіше відбувається індуктив. шляхом.

Пр.: Розуміння молодшими школярами описового художнього тексту // Наук. зап. НДІ психології. 1950. Т. 2; Особливості розвитку мислення учнів молодших класів. 1956; Психологічні ідеї М. М. Ланге // Нариси з історії віт­чизн. психології кін. 19 і поч. 20 ст. 1959; Дослідження логіки дитини і підлітка // Психологія. 1968. Вип. 5; Мислення учнів молодшого шкільного віку. 1968 (усі – Київ).

С. І. Болтівець, С. О. Ладивір, Ю. О. Приходько


Покликання на статтю
С. І. Болтівець, С. О. Ладивір, Ю. О. Приходько . Косма Тетяна Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3823 (дата звернення: 13.06.2021)