Бусигін Борис Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бусигін Борис  Сергійович

БУСИ́ГІН Борис Сергійович (16. 02. 1951, м. Аральськ, нині Казахстан) – гірничий інженер-геофізик. Д-р тех. н. (1993), проф. (1995). Засл. діяч н. і т. України (2009). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1973), де відтоді й працює (нині Нац. гірн. ун-т): асист., від 1989 – доц., від 1995 – проф., від 1996 – засн. і зав. каф. геоінформатики. Засн. наук. напряму інтегров. аналізу геол.-геофіз. даних на базі геоінформ. систем. Дослідж. у галузі комп’ютер. технологій геокартування, прогнозу та пошуку корис. копалин, розробки інтелектуал. систем підтримки прийняття рішень, побудови цифрових тривимір. моделей родовищ.

Пр.: Распознавание образов при геолого-геофизическом прогнозировании. Дн., 1991 (співавт.); Инструментарий геоинформационных систем: Справоч. пособ. К., 2000 (співавт.); Методы и средства создания корпоративных информационных систем горного предприятия // Сб. науч. тр. Нац. гор. академии Украины. 2000. Т. 1, № 9; Электронное обучение в горном вузе // Там само. 2001. Т. 1, № 12 (співавт.).

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2016