Бутенас Юлюс - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бутенас Юлюс

БУТЕ́НАС Юлюс (Bьténas Julius; 17(30). 11. 1908, с. Ґалінтeнай, Литва – 28. 04. 1999, Вільнюс) – литовський письменник, літературознавець. Чл. СП Литви (1945). Засл. діяч культури Литов. РСР (1965). У Каунас. ун-ті 1929–34 вивчав литов. мову та літ-ру, франц. літ-ру й педагогіку. Друкувався від 1926. Працював у редакції Словника литов. мови, 1944–50 – викл. літ-ри у Вільнюс. ун-ті, в. о. ред. ж. «Pergalé» («Перемога»), 1958–69 – у редакції «Lietuviуškoji tarybiné enciklopedija» («Литовська радянська енциклопедія»). Роман «Mélyni kareiviai» («Сині вояки», Каунас, 1936) – про нім. окупацію Литви під час 1-ї світ. війни. Спільно з А. Кернаґісом написав докум. п’єси, які були інсценіз. в Академ. драм. театрі (1957, 1967) – «Pamilau dangaus þydrumà» («Полюбив я неба блакить», Вільнюс, 1958) – про литов. поета Ю. Яноніса, «Kad ir ðimtas gyvenimø» («Якби і сто життів», Вільнюс, 1967) – про антифашист. боротьбу. Автор популяр. брошури «Tarasas Ševčenka. Gyvenimo ir kûrybos apþvalga» («Тарас Шевченко. Огляд життя і творчості», Вільнюс, 1954), у якій висвітлив зв’язки поета з Литвою. Написав книги про життя і творчість литов. письменників кін. 19 – поч. 20 ст., один з упорядників зб. «Lietuviø literatûra» («Литовська література», у 2-х ч., Вільнюс, 1954–56), хрестоматії литов. літ-ри для 8–10 кл. (Вільнюс, 1952), укладав «Lietuviø literatûros vadovélis» («Підручник литовської літератури», ч. 1, 1957; перевид. 1958–61; ч. 2, 1958, перевид. 1959–62; обидва – Каунас) тощо. Опублікував книги спогадів «Þodis ir laikas. Kritikos straipsniai, apybraiþos» («Слово і час. Літературно-критичні статті, нариси», 1979), «Neramûs metai» («Неспокійні роки», 1982; обидві – Вільнюс) та ін.

Н. О. Непорожня

Стаття оновлена: 2004