Бутенко Геннадій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Бутенко Геннадій Михайлович

БУТЕ́НКО Геннадій Михайлович (21. 08. 1932, м. Миргород, нині Полтав. обл.) – лікар-патофізіолог. Д-р мед. н. (1971), проф. (1984), чл.-кор. НАНУ (1992), акад. АМНУ (1994), чл.-кор. Рос. АМН (1986). Засл. діяч н. і т. України (2002). Премія ім. О. Богомольця НАНУ (1997), Держ. премії України в галузі н. і т. (1981, 1999), премія АМНУ (2003). Закін. Одес. мед. ін-т (1956). Працював на каф. патофізіології в Одес. (1957–62), Київ. (1962–71) мед. ін-тах. Від 1972 – в Ін-ті геронтології АМНУ: зав. лаб. імунології, від 1977 – патофізіології, від 1992 – заст. дир. з наук. роботи. Досліджує вікові передумови виникнення патології, причини й механізми порушень імун. системи під час старіння.

Пр.: Генетические и иммунологические механизмы возрастной патологии. К., 1983 (співавт.); Вплив гетерохронної трансплантації клітин кісткового мозку на імунологічні показники опромінених молодих і старих мишей лінії СВА // Журн. АМНУ. 1996. Т. 2, № 1 (співавт.); Імунофармакологія: Сучасний стан і перспективи розвитку // Фармакол. вісн. 1997. № 3; Иммунология старения // ІА. 1998. Т. 1, № 1; Імунологія та імунопатологія // Журн. АМНУ. 1998. Т. 4, № 1.

Статтю оновлено: 2004
Цитувати статтю
Л. Ф. Андріанова . Бутенко Геннадій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38271 (дата звернення: 03.03.2021).