Бутич Іван Лукич - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бутич Іван  Лукич

БУ́ТИЧ Іван Лукич (21. 09. 1919, с. Усівка, нині Пирятин. р-ну Полтав. обл. – 09. 05. 2007, Київ) – історик-джерелознавець і архівіст. Канд. істор. н. (1950), дійс. чл. НТШ (1992). Премія ім. М. Грушевського НАНУ (1998). Закін. Київ. ун-т (1945). Від 1945 – на наук. роботі в Архів. упр. МВС УРСР: 1954–71 – нач. наук.-видавн. відділу. Водночас від 1950 – відп. секр., заст. відп. ред., 1958–71 – відп. ред. ж. «Архіви України» (до 1966 – «Науково-інформаційний бюлетень»). Завдяки його принциповій позиції «Архіви України» стали єдиним на той час в Україні виданням де систематично публікувалися істор. джерела, матеріали про досягнення світової істор. науки та архівознавства. Забезпечив високий наук. рівень створеного за його участі серій. видання «Історичні джерела та їх використання» (1964–71), сприяв публікації написаних з об’єктивних позицій праць молодих істориків та архівістів. Автор праць з архівістики, історіографії, істор. краєзнавства. Ініціатор і співупорядник археогр. видань про Т. Шевченка (1963), І. Франка (1966), Лесю Українку (1971). 1971–91 – в Гол. ред. УРЕ, співред. кількох томів «Історії міст і сіл УРСР». Від 1991 – пров. н. с., від 2000 – зав. відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАНУ. Досліджував питання з історіографії, архівознавства, історії установ тощо. Опублікував серію джерелознав. збірників. Співупорядник зб. документів «Гайдамацький рух на Україні в 18 ст.» (К., 1970).

Пр.: Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр. // Покажч. насел. пунктів. К., 1959 (співавт.); Документи Богдана Хмельницького. К., 1961 (співавт.); Архів – літопис народу. К., 1970; Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. К., 1990 (співавт.); Чернігівщина: Енциклопед. довід. К., 1990 (співавт.); Полтавщина: Енциклопед. довід. К., 1992 (співавт.); О. Ф. Кістяківський. Щоденник 1874–1885: У 2 т. К., 1994–95 (передмова і редакція); Універсали Богдана Хмельницького: 1648– 1657. К., 1998 (співавт.); Михайло Драгоманов. Документи і матеріали: 1841– 1994. Л., 2001 (співавт.); Універсали Івана Мазепи: 1687–1709. К.; Л., 2002.

Літ.: Іван Лукич Бутич: Біобібліографія. К., 1999; Гирич І. Патріарх української архівістики // ПУ. 2008. № 3.

Я. Д. Ісаєвич

Статтю оновлено: 2016