Буткевич Володимир Степанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Буткевич Володимир  Степанович

БУТКЕ́ВИЧ Володимир Степанович (07(19). 06. 1872, с. Русаково, нині Тульської обл., РФ – 04. 11. 1942, Москва) – фізіолог, біохімік рослин, мікробіолог. Д-р біол. н. (1934), д-р с.-г. н. (1934), проф. (1905), чл.-кор. АН СРСР (1929). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1894) та с.-г. ін-т (1897). Працював лаборантом с.-г. хім. лаб. Мін-ва землеробства та держ. майна в С.-Петербурзі. 1899–1901 стажувався за кордоном. У 1905–21 – проф. каф. ботаніки Новоолександрій. (згодом Харків.) ін-ту с. госп-ва і лісівництва; 1921–23 – фахівець станції живлення рослин Петров. с.-г. академії (Москва); 1923–42 – зав. ботан. лаб. НДІ біології (Москва). Одночасно працював зав. бактеріол. лаб. Мор. наук. ін-ту (1923–39), зав. каф. фізіології рослин у 2-му Моск. ун-ті (1925–29), зав. каф. фізіології рослин і мікробіології Моск. с.-г. академії (1929–42). Напрями наук. дослідж.: ботаніка, фізіологія рослин, біохімія, мікробіологія, біотехнологія. Осн. наук. роботи присвяч. вивченню хімізму і перетворення орган. кислот і білк. сполук у рослинах. З’ясував значущість аспарагіну як резерву азотистих речовин у рослинах. Розробив оригін. теорію дихання (окислення вуглеводнів без їх поперед. розщеплення за типом спирт. бродіння). Знайшов залізобактерії на дні арктич. морів, розкрив (1928) їхню роль в отриманні залізо-марганц. конкрецій. Винайшов спосіб вироб. отримання лимон. кислоти з цукру за допомогою мікроорганізмів, а також мікробіол. метод розвідки нафти і горючих газів. Запропонував експрес-метод визначення потреби рослин у фосфор. і калій. добривах.

Пр.: Энзимы и их распространение в растительном царстве. Москва, 1898; Регрессивный метаморфоз белковых веществ в высших растениях и участие в нем протеолитического фермента. Москва, 1904; Современное положение вопроса об использовании азота атмосферы в сельскохозяйственных целях. Москва, 1909; Лимонная кислота как продукт технического производства. Москва; Ленинград, 1932; К современному состоянию вопроса о химизме процессов дыхания у растительных организмов // Сб. работ по физиологии растений (памяти К. А. Тимирязева). Москва, 1941.

Літ.: Федоров М. В. Жизнь и научная деятельность проф. В. С. Буткевича // Изв. АН СССР. Биол. сер. 1945. Т. 5; Биологи; Липшиц.

Ю. М. Поташов

Стаття оновлена: 2004