Бутько Тетяна Василівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бутько Тетяна Василівна


Бутько Тетяна  Василівна

БУТЬКО́ Тетяна Василівна (06. 10. 1947, Львів) – фахівець у галузі радіофізики. Д-р тех. н. (1996). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1971). Працювала інж. КБ «Електроприладобудування», Харків (1971–75); у Харків. академії залізнич. транспорту: м. н. с. (1975–82), ст. н. с. (1982–92), пров. н. с. (1992–96), зав. каф., проф. (від 2000). За сумісн. – проф. каф. інформатики та інформ. технологій, декан Харків. ін-ту культури (1997–99). Дослідж. у галузі аналізу, синтезу й оптимізації склад. систем неперерв. та дискрет. типу, матем. моделювання технол. та інформ. процесів підрозділів залізнич. транспорту, теорії прийняття рішень, теорії стохаст. систем мас. обслуговування, методів дослідж. операцій, теорії надійності. Запропонувала метод формування рац. системи циклічності та періодичності тех. обслуговувань і поточ. ремонтів локомотивів, який за макс. надійності тягового рухомого складу забезпечує мінімум витрат на відновлення вузлів і деталей, на енергоносії, мастило.

Пр.: Квалиметрическая оценка устойчивости функционирования ремонтных цехов локомотивных депо // Улучшение конструкции и обслуживания подвиж. состава желез. дорог: Межвуз. сб. науч. тр. Дн., 1996; Управление технической эксплуатацией локомотивов: Учеб. пособ. Ч. 1. Х., 1996; Моделирование и оптимизация системы ТО и ТР локомотивов по суммарным удельным затратам // Межвуз. сб. науч. тр. Дн., 1996 (співавт.); Модель функционирования локомотивного парка // Информ.-управляющие системы на ж.-д. транспорте. 1997. № 4; Оцінка доцільності формування неповносоставних поїздів в умовах транспортного ринку // Зб. наук. пр. Харків. академії залізнич. транспорту. 2001. Вип. 45; Розробка структури комп’ютерної мережі залізничного вузла // Там само. 2001. Вип. 47.

Статтю оновлено: 2004