Бухалов Юрій Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бухалов Юрій  Федорович

БУХА́ЛОВ Юрій Федорович (27. 07. 1921, Харків – 10. 11. 1996, там само) – філософ. Д-р філос. н. (1973). Закін. Харків. авіац. ін-т (1944), ВПШ при ЦК ВКП(б) (1949). Учасник 2-ї світ. війни. 1944–48 – на керів. посадах у міськкомі комсомолу Харкова та ЦК комсомолу України. 1961–63 – секр. Харків. обкому КПУ. Від 1948 – на викладац. роботі. У 1950–96 – доц., 1963–75 – зав., 1975–96 – проф. каф. філософії Харків. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності – дослідж. історії філос. думки в Україні, структури філос. знання, питання гносеології, логіки та методології науки, співвідношення суб’єктивного та об’єктивного в практиці й пізнанні, пізнавал. активності суб’єкта.

Пр.: Общественно-политические взгляды П. А. Грабовского. К., 1957; О соотношении субъективного и объективного в познавательном образе // ВФ. 1961. № 5; Активность субъекта и объективность истины // ФН. 1975. № 4; Про специфіку філософських категорій і законів // ФД. 1987. № 4; Предмет и структура диалектического материализма. Х., 1989.

Літ.: Бухалов И. Ю. Ю. Ф. Бухалов: Психологический портрет ученого // Обрії комунікації та інтерпретації: Мат. 8-х Харків. міжнар. Сковородинів. читань. Х., 2001.

І. В. Карпенко

Стаття оновлена: 2004