Бухгалтерія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бухгалтерія

БУХГАЛТЕ́РІЯ (від нім. Buch – книга і halten – тримати) – обліковий підрозділ або група працівників-спеціалістів підприємства, організації, установи, які здійснюють всі основні роботи з поточного бухгалтерського обліку, складання звітності, контролю за збереженням власності та дотримання статутних вимог. Б. є самостій. структур. підрозділом і не може входити до складу ін. структур підпр-в та їхніх об’єднань. Осн. продукт Б. – звітна інформація, яка визначається інтересами її користувачів. Б. – інформ. центр підпр-ва, який містить 2 елементи: кадри і регістри. Інформація через письмові документи відображається бухгалтерами в облік. регістрах. Бухгалтер – спеціаліст, працівник Б. підпр-ва, установи, орг-ції, який виконує певний обсяг облік. роботи, службовець, якому чинне законодавство надало певні права та обов’язки (здійснює контроль за госп. операціями). Більшість фінанс. документів без підпису бухгалтера не мають юрид. сили. Від нього вимагаються глибокі знання не лише у сфері бухгалтер. обліку, але й у галузі економіки, орг-ції вироб-ва та планування, екон. аналізу, фінансів, кредиту, статистики, права та ін. наук. Б. зобов’язана вести облік, складати звітність, контролювати госп. операції з точки зору їхньої законності та госп. доцільності, здійснювати контроль за дотриманням кошторис. та фінанс. дисципліни тощо. Коло цих обов’язків визначає чинне законодавство щодо орг-ції бухгалтер. обліку й звітності в Україні. Структура Б., чисельність апарату та орг-ція її роботи залежать від обсягу й характеру діяльності підпр-ва, а також від рівня тех. забезпечення працівників. На великому підпр-ві створюється гол. Б., яку очолює гол. бухгалтер і його заступник. Б. може складатися з відділів: обліку осн. засобів і нематеріал. активів, вироб. запасів, оплати праці, грош. коштів, розрахунк. операцій, витрат вироб-ва, готової продукції та її реалізації, обліку фондів і фінанс. результатів. На невеликих підпр-вах облікову роботу розподіляють між окремими працівниками Б. У разі децентралізації обліку в підрозділах підпр-ва створюють Б. або облікові групи. При централізації обліку кількох підпр-в створюють централіз. Б., яка веде бухгалтер. звітність, складає зведені звіти й аналізує їх, розробляє методологію обліку, проводить інструктаж з питань обліку та внутр. аудит.

Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга

Стаття оновлена: 2004