Буц В’ячеслав Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Буц В’ячеслав  Олександрович

БУЦ В’ячеслав Олександрович (25. 12. 1940, м. Челябінськ, РФ) – фізик-теоретик. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1995). Закін. Харків. ун-т (1963). Працював асист. Укр. заоч. політех. ін-ту (1964–66); у Харків, фіз.-тех. ін-ті: 1966–73 – м. н. с., 1973–89 – ст. н. с., від 1989 – зав. лаб. нелінійних нестійкостей; за сумісн. – у Харків. тех. ун-ті радіоелектроніки: викл., 1992–98 - проф. каф. вищої математики; від 2002 – проф. Харків. військ. ін-ту внутр. військ. Наук. дослідж.: збудження резонаторів із невзаєм. заповненням, механізми збудження електромагніт. хвиль у періо- дично-неоднорід. середовищі, акуст. й електромагнітні хвилі, нелінійна теорія генерування високих номерів гармонік релятивіст. та нерелятивіст. осциляторами, теорія збудж. хвиль; механізми упр. формою спектра коливань у пучкових і плазмово-пучкових системах, динаміка зарядж. частинок у полі інтенсив. електромагніт. хвилі, регулятивна та хаотична динаміка частинок і полів.

Пр.: К теории неустойчивости пучков заряженных частиц, проходящих через неоднородную среду, и неустойчивость неравномерно движущихся пучков // Письма в ЖЭТФ. 1972. Т. 15, вып. 1; Аномальное влияние флуктуаций вблизи критических состояний плазм // ЖТФ. 1990. Т. 60, вып. 12 (співавт.); Стохастический нагрев плазмы полем лазерного излучения // Письма в ЖЭТФ. 1993. Т. 58, вып. 7 (співавт.); Коротковолновое излучение нерелятивистских заряженных частиц // ЖТФ. 1999. Т. 69, вып. 5; Математичні основи теорії динамічного хаосу в коливальних системах. X., 1999 (співавт.); Параметрическое усиление рентгеновского излучения в кристаллах // Успехи современ. електроники. 2002. № 1.

Я. Б. Файнберг, В. І. Курилко

Стаття оновлена: 2004