Бучко Дмитро Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бучко Дмитро Григорович


Бучко Дмитро  Григорович

БУЧКО́ Дмитро Григорович (08. 11. 1937, с. Закіпці Любачів. пов., нині Люблін. воєводства, Польща – 11. 02. 2014, Тернопіль) – мовознавець. Д-р філол. н. (1993), проф. (1994). Закін. Львів. ун-т (1960). Працював ст. лаборантом в Ін-ті сусп. наук АН УРСР (1960–66); викл., ст. викл., доц., зав. каф. укр. мови Чернів. ун-ту (1966–92). Від 1993 – зав. каф. укр. і заг. мовознавства Терноп. пед. ун-ту. Одночасно від 1998 викладав у Католиц. ун-ті в Любліні: від 1999 – кер. каф. слов’ян. мов. Дослідж. у галузі історії й ономастики укр. мови.

Пр.: Маловідомі сторінки з рукописної спадщини О. Павловського // УМШ. 1962. № 5; Ареалы украинских топонимов на -івці, -инці в ХІV-ХХ вв. // Перспективы развития славянской ономастики. Москва, 1980; Походження назв населених пунктів Покуття. Л., 1990; Українсько-польська взаємодія в топонімії Покуття // Slavia orientalis. 1990. № 4; Праслов’янські та давньоруські композитні імена в основах ойконімів Прикарпаття // Пит. істор. ономастики України. К., 1994; Засади укладання ономастичного атласу України // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. мовознавство. 1998. Вип. 1; Інверсійний словник ойконімів України. Люблін, 2001.

Статтю оновлено: 2016