Бушак Станіслав Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бушак Станіслав Михайлович


Бушак Станіслав  Михайлович

БУША́К Станіслав Михайлович (26. 02. 1956, с. Феськівка Менського р-ну Черніг. обл.) – мистецтвознавець і геолог. Чл. НСЖУ (2002). Закін. Київ. ун-т (1978), Укр. АМ (1997). Від 1973 живе і працює в Києві. Автор числен. публікацій у галузях геології вугіл. родовищ, історії укр. геології, краєзнав. розвідок, давнього і сучас. укр. образотвор. мист-ва (укр. пейзажі та нар. картини). Автор вступ. статей до альбомів «Михайло Коломийчук» (1996), «Павло Баламаджі» (1998), «Іван Марчук» (2000) та завершал. статей і коментарів – «Аліса Забой» (1999; усі – Київ), «Володимир Слєпченко. Творчість» (Л., 2002); упорядник альбому «Козак – душа правдивая» (К., 1998).

Пр.: Угленосные формации и вещественный состав углей Днепровско-Донецкой впадины. К., 1990 (співавт); «Мамаї» та барокова культура // ОМ. 1998. № 1; Роль вчених-геологів у заснуванні Української Академії наук // ГЖ. 1998. № 3–4; Українські ландшафти в образотворчому мистецтві // Людина в ландшафті 21 ст.: Гуманізація географії. Проблеми постнео-класич. методологій. К., 1998; «Мамаї» та сміхова культура українського народу // СіЧ. 1998. № 12; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999 (співавт.); Гетьман Павло Скоропадський і Українська Академія Наук // Сучасність. 2000. № 11; Народномистецький образ захисника незалежності України (давньоукраїнська народна картина «Козак Мамай») // НТЕ. 2002. № 1–2.

Статтю оновлено: 2004