Бушинський Володимир Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бушинський Володимир Петрович


Бушинський Володимир  Петрович

БУШИ́НСЬКИЙ Володимир Петрович (02(14). 03. 1885, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 22. 04. 1960, Москва) – біолог, ґрунтознавець. Д-р с.-г. н., проф. (1922), чл.-кор. АН СРСР (1939), акад. ВАСГНІЛ (1948). Засл. діяч н. і т. РРФСР. Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. с.-г. ін-т (1911), де відтоді й працював (згодом Петровська, нині Моск. с.-г. академія): від 1922 – проф., від 1939 – зав. каф. ґрунтознавства. Водночас 1922–51 – дир. Всесоюз. ін-ту агроґрунтознавства, Ін-ту з вивчення засолених і зрошуваних земель, кер. ґрунтово-біол. лаб. АН СРСР; 1938–48 – заст. голови Ради наук.-тех. експертизи Держплану СРСР. Розробляв методи підвищення родючості ґрунтів. Досліджував ґрунти степових, напівпустел. і пустел. р-нів СРСР. Брав участь у розробці засобів відновлення родючості цих ґрунтів, у здійсненні заходів щодо створення держ. лісозахисних смуг степ. і лісостеп. р-нів Європ. частини СРСР. 1921–33 брав участь у здійсненні реформи вищої с.-г. освіти. 1948–50 очолював численні експедиції з дослідж. ґрунтів лісових смуг, від 1954 – цілинних ґрунтів Пн. Казахстану.

Пр.: Применение десятипольного севооборота в условиях орошения с приложением соображений о желательном направлении мелиорации солонцов засушливых районов // Мат. по изучению агроном. условий Семи- палат. обл. Москва, 1915. Вып. 1; Влияние орошения на урожай и качество зерна в Зайсанском уезде // Там само. 1916. Вып. 2; Почвы Сталинградской губернии // Мат. по изучению почвенно-агроном. условий Нижне-Волжского края. Москва, 1929. Т. 1, ч. 1; Коренная переделка почв – основа создания эффективного их плодородия // Сб. памяти акад. В. Вильямса. Москва, Ленинград, 1942; Пути правильного использования плодородия целинных и залежных земель Казахстана // Докл. Тимирязев. с.-х. академии. 1957. Вып. 28; Агробиологическое почвоведение в учении В. Р. Вильямса // Земледелие. 1960. № 3 (співавт.).

Літ.: Биологи; Липшиц.

Статтю оновлено: 2004