Буяк Францішек - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Буяк Францішек

БУ́ЯК Францішек (Bujak Franciszek; 16. 08. 1875, м. Машкеніце, нині Малопольського воєводства, Польща – 21. 03. 1953, Краків) – польський історик і соціолог. Д-р філософії (1899), габілітов. з екон. історії (1905). Акад. Польс. АН (1922). Чл. НТШ (1920). Закін. Яґеллон. ун-т у Кракові (1899), продовжив навч. у Ляйпцизі (1901). Працював ад’юнктом у Крайовому архіві у Кракові (1902–09); доц., проф., зав. каф. Яґеллон. ун-ту (1905–18, 1945–50); проф., зав. каф. Варшав. ун-ту (1919–20); зав. каф. історії середньовіч. госп-ва Львів. ун-ту (1921–42) та водночас у Кураторії закладу ім. Оссолінських у Львові (1927–28, 1939). Голова Польс. істор. т-ва (1932–34, 1936–37), віце-президент (1936–39) і почес. чл. (від 1948) Польс. народознав. т-ва. Фахівець з екон. історії серед. віків, істор. географії, методології історії, соціології села, методології сусп. наук. Ініціатор і ред. вид. наук. серії «Badania Dziejów Społecznych і Gospodarczych» (вийшло 42 т.), гол. ред. ж. «Wieś» і «Państwo» (1938–47), «Ateneum», «Ekonomista». Б. присвячено зб. «Studia z historii społecznej і gospodarczej poświęcone Franciszkowi Bujakowi» (Lwów, 1931).

Пр.: Limanowa, miasteczko powiatowe w zachodniej Galicyj. Stan społeczny i gospodarczy. 1902; Zmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarczo-społeczne. 1903; Studia nad osadnictwem Małopolski. 1905; Galicja: T. 1–2. 1908; 1910; Narok. Przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. 1925; Studia społeczno-geograficzne. 1925; Wybоr pism. I. Nauka, społeczeństwo, historia. II. Z dziejów społecznych i gospodarczych Polski Х–ХХ wieku: Т 1–2. 1976.

Літ.: A. Grabski. Franciszek Bujak i historia gospodarcza // Kształty historii. Łódź, 1985; A. Środka. Uczeni Polscy ХІХ–ХХ st. T. 1. Warszawa, 1994.

ДА: ЛНБ. Відділ рукописів. Ф. 18; ЦДІА України у Львові. Ф. 55. Оп. 1. Спр. 184.

Б. 3. Якимович

Стаття оновлена: 2004