Буян Іван Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Буян Іван Васильович


Буян Іван  Васильович

БУЯ́Н Іван Васильович (10. 02. 1932, с. Гурівка, нині Долин. р-ну Кіровогр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1978), проф. (1979). Засл. діяч н. і т. України (2000). Закін. Львів. торг.-екон. ін-т (1954). У 1954–62 – викл. політекономії Кіровогр. торг.-кооп. технікуму; від 1965 – асист., 1968–70 – доц. каф. політекономії Київ. ун-ту; 1970–74 – ст. н. с. Ін-ту економіки АН УРСР; 1974–76 – доц. ф-ту підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук Київ. ун-ту; 1976–87 – зав. каф. політекономії Київ. ін-ту харч. пром-сті. Від 1987 – зав. каф. екон. теорії Терноп. академії нар. госп-ва. Наук. дослідж. в галузі економіки праці. Б. розмежував процеси й поняття професій. і кваліфікац. поділу праці, структурні складові робочої сили і праці, екон. форми підготовки робочої сили й різних складових трудового процесу.

Пр.: Суспільно-економічні основи праці при соціалізмі. К., 1973; Праця стає творчістю. К., 1987; Ринок праці: Підруч. Т., 2000 (співавт.); Загальна економічна теорія: Підруч. Ч. 1-2. Т., 2002 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004