Бюджетне право - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бюджетне право

БЮДЖЕ́ТНЕ ПРА́ВО – сукупність норм фінансового права, які встановлюють бюджетну систему держави, розподіл бюджетних коштів, склад доходів і видатків бюджетів, а також норми, що регламентують бюджетний процес: порядок складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, а також складання, розгляду і затвердження звітів про їх виконання. Основи Б. п. України містяться в Конституції (ст. 92, 95–98 та ін.); Держ. бюджет України і бюджетна система України встановлюються тільки законами; бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу сусп. багатства між громадянами і територ. громадами; тільки Законом «Про Державний бюджет України» визначаються будь-які видатки держави на заг.-сусп. потреби; держава прагне до збалансованості бюджету України. Основу Б. п. складають норми Бюджет. кодексу України. Бюджет є планом формування й використання фінанс. ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які виконуються органами держ. влади, органами влади АР Крим та органами місц. самоврядування протягом бюджет. періоду. Держ. бюджет України затверджується на період від 1 січня до 31 грудня кожного року, а за особливих обставин – на ін. період. Проект Держ. бюджету України складається й подається до ВР України не пізніше 15 вересня кожного року КМ України, який після закінчення року подає звіт про виконання Держ. бюджету України. Звіти про доходи й видатки Держ. бюджету України оприлюднюються. Бюджет. кодекс України встановлює, що бюджетна система України складається з держ. та місц. (бюджет АР Крим, обласні, районні, міські бюджети, бюджети р-нів у містах і бюджети місц. самоврядування – сіл, селищ, міст) бюджетів. Бюджетна система України будується на принципах єдності, збалансованості, самостійності, публічності і прозорості. Бюджет. кодекс України визначає також порядок здійснення запозичень, забезпечення всіх ланок бюджет. системи, розподіл доходів і видатків. Контроль за використанням коштів Держ. бюджету України від імені ВР України здійснює Рахункова палата.

Літ.: Регламент Верховної Ради України // Відомості ВР України. 1994. № 35; Сидорова Н. В. Теоретичні основи бюджетного права. X., 1998; Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України. K., 2000; Бюджетний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 21 червня 2001 р. № 2542 – III // ГУ. 2001, 24 лип.

С. Т. Кадькаленко

Стаття оновлена: 2004