Баглій Євген Ананійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Баглій Євген Ананійович


Баглій Євген  Ананійович

БАГЛІ́Й Євген Ананійович (27. 03. 1939, Київ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1985). Премія ім. О. Богомольця АН УРСР (1991). Закін. Київ. мед. ін-т (1962). Працював в Ін-ті хім. фізики АН СРСР (1965– 67); у Київ. НДІ експерим. та клін. онкології МОЗ УРСР (нині Ін-т експерим. патології, онкології й радіобіології НАНУ): м. н. с., пров. н. с. (1967–88); від 1988 – зав. лаб. Ін-ту екогігієни і токсикології (Київ). Осн. напрями наук. діяльності: вивчення закономірностей змін інтенсивності біохемілюмінесценції тканин організму при хім., гормонал. та вірус. канцерогенезі; встановлення особливостей механізму регуляції перекисного окиснення ліпідів клітин мембран при канцерогенезі та рості пухлини, ролі змін молекулярно-динаміч. стану структури клітин. мембран при трансформації нормал. клітин у злоякісні; дослідж. канцероген. властивостей багатьох хім. речовин та розроблення методології оцінки онкоген. небезпеки в агрохімії.

Пр.: Нейтральные гликолипиды поверхности нормальных и трансформированных клеток NRK // ЭО. 1981. Т. 3, № 1; Биохемилюминесценция клеток при опухолевом процессе. К., 1989 (співавт.); Канцерогенная активность пестицида олгин в хроническом эксперименте на крысах // ЭО. 1991. Т. 13, № 4 (співавт.); Genotoxic effects of pesticides // J. of Environmental Patology, Toxicology and Oncology. 1996. Vol. 15, № 2–4; Проблемы канцерогенной безопасности при применении пестицидов // Довкілля та здоров’я. 1997. № 2; Пошкодження структури ДНК різних органів щурів N-нітрозодібутіламіном // ЭО. 1998. Т. 20, № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003