Багмут Григорій Адріанович — Енциклопедія Сучасної України

Багмут Григорій Адріанович

БА́ГМУТ Григорій Адріанович (23. 02. 1920, с. Бабайківка Новомоск. пов. Катериносл. губ., нині Царичан. р-ну Дніпроп. обл. – 27. 07. 1998, Харків) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1971), проф. (1973). Держ. нагороди СРСР. Закін. фіз.-мат. ф-т Саратов. ун-ту (1941) та Військ.-повітр. інж. академію (Москва, 1945). Працював викл. 1-го Чкалов. військ. авіац. уч-ща льотчиків (1945–48); ад’юнктом каф. теорії двигунів Ленінгр. військ.-повітр. академії (1948–51); ст. викл., заст. нач. каф. вищої математики Харків. вищого командно-інж. уч-ща ракет. військ (1951–74); проф. каф. вищої математики Харків. академії залізнич. транспорту (1975–98). Досліджував гідродинам. процеси в камерах згоряння теплосилових установок, надійності автоматики ракет. двигунів.

Пр.: Пространственная задача гидродинамической теории очистки двухтактных двигателей // Энергомашиностроение. 1959. № 6; К гидродинамической теории движения газов в цилиндрах двигателей с противоположно движущимися поршнями // Гидродинамика гидромашин. К., 1966; К гидродинамической теории вихревых камер сгорания дизелей // Двигатели внутр. сгорания. 1968. № 7; Расчет ракетных двигателей. Москва, 1972 (співавт.); Теоретическое обоснование выбора среднего радиуса радиально-осевой турбины // Энергомашиностроение. 1989. № 3 (співавт.); Пространственная задача гидродинамической теории очистки цилиндров двухтактных двигателей // Там само. 1997. № 6.

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
Л. П. Ватуля . Багмут Григорій Адріанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38741 (дата звернення: 28.02.2021).