Багмут Йосип Адріанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Багмут Йосип Адріанович


Багмут Йосип Адріанович

БА́ГМУТ Йосип Адріанович (04(17). 04. 1905, с. Бабайківка Новомоск. пов. Катериносл. губ., нині Царичан. р-ну Дніпроп. обл. – 26. 08. 1968, м. Боржомі, Грузія, похов. у Києві) – мовознавець, перекладач. Брат Івана, батько Алли Багмутів, дід О. Микитенко. Канд. філол. н. (1953). Чл. СП УРСР (1951). Учасник 2-ї світ. війни. Після закінчення літ.-лінгвіст. ф-ту Харків. ІНО (1929) працював у Механіко-машинобуд., Електротех., Інж.-пед. та Всеукр. заоч. індустр. ін-тах (до 1941, усі – в Харкові); 1945– 50 – гол. літ. ред. Держполітвидаву УРСР; 1955–63 – зав. сектору перекладів укр. мовою творів класиків марксизму-ленінізму Ін-ту історії партії при ЦК КПУ. 1950–55, 1963–68 працював в Ін-ті мовознавства АН УРСР: н. с., від 1951 – вчений секр., від 1963 – ст. н. с. відділу теорії укр. мови і структурно-матем. лінгвістики. Праці Б. присвяч. укр. і рос. мовам, культурі мови, заг. мовознавству, становленню укр. сусп.-політ. лексики, мові й стилю перекладів худож. творів і громад.-політ. літ-ри укр. мовою. Працював у галузі лексикографії, редагував «Російсько-український словник» (К., 1956). У перекладах Б. укр. мовою вийшли «Російські казки» М. Горького (К., 1953), роман «Історія мого сучасника» В. Короленка (К., 1954), літ.-крит., публіцист., окремі праці О. Герцена, В. Бєлінського, М. Добролюбова, М. Чернишевського та ін.

Пр.: Українська мова. Х., 1938; Русский язык. Х., 1949; Про культуру мови // Дніпро. 1955. № 5; Як підготувати доповідь. (Деякі поради доповідачам). К., 1956; Твори В. І. Леніна українською мовою. К., 1960 (співавт.); Твори В. І. Леніна на Україні. К., 1960 (співавт.); Видання творів К. Маркса і Ф. Енгельса на Україні: Бібліогр. покажч. Х., 1962 (співавт.); Українські народні прислів’я та приказки. Дожовтневий період. К., 1963 (співупор.); Проблеми перекладу суспільно-політичної літератури українською мовою. К., 1968; Рідне слово: Розвиток мови й мовознавства в УРСР. К., 1969 (співавт.).

Літ.: Мовознавство на Україні за п’ятдесят років. К., 1967; Й. А. Багмут: Некролог // Мовознавство. 1968. № 5; Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Т. 2. Минск, 1977.

Статтю оновлено: 2016