Багрицький Едуард Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Багрицький Едуард Георгійович

БАГРИ́ЦЬКИЙ Едуард Георгійович (справж. – Дзюбін; 22. 10(03. 11). 1895, Одеса – 16. 02. 1934, Москва) – поет. Вірші 1914–17 написані під впливом акмеїзму. 1915 очолювана Б. група молодих поетів видала в Одесі літ.-худож. зб. «Авто в облаках», в якому відобразилося шукання нових форм худож.-поет. вираження. Разом з Ю. Олешею, В. Катаєвим, В. Нарбутом брав участь у випуску агітплакатів ЮгРОСТА; 1919–24 – в одес. газетах («Известия», «Моряк» та ін.) і журналах друкував вірші, в яких оспівував рев. романтику воєн. дій 1918–20 та соціаліст. оновлення сусп-ва (ввійшли до зб. «Юго-запад», 1928 та ін.); ті ж мотиви у зб. «Победители» і «Последняя ночь» (обидві – 1932). Картини воєн. лихоліття 1918– 20 в Україні постають у поемі «Дума про Опанаса» (1926), яка, на думку дослідників, найкраще ілюструє вплив на творчість Б. укр. фольклору, «Слова о полку Ігоревім» та поетики Т. Шевченка. Автор лірич. віршів «Украина» (1922), «Одесса» (1924), «Песня про Устину» (1925–26), радіокомпозиції «Тарас Шевченко» (1933–34). Б. вплинув на становлення В. Сосюри як поета, підтримував перші літ. спроби І. Микитенка (поеми «Ніч у монастирі» та «Іван Синиця» написані ними у співавт.). Перекладав вірші М. Бажана (Бажан М. «Стихи», Москва, 1933), В. Сосюри (Сосюра В. «Избранные стихи в переводах русских поэтов», Москва, 1930). Укр. мовою твори Б. перекладали М. Бажан («Дума про Опанаса» і «Смерть піонерки» // «Слава Жовтню», К., 1948), Ю. Яновський.

Графічна спадщина Б. становить понад 400 творів (зберігаються в Ін-ті світ. літ-ри в Москві). Це автопортрети й автошаржі, портрети вітчизн. і зарубіж. письменників, іл. до влас. творів, замальовки птахів, риб, тварин тощо. За поемою Б. «Дума про Опанаса» В. Гарлицький (лібрето) й М. Красьов (музика) створили однойм. оперу для юнацтва (окреме вид. 1938). Образ Б. втілили у скульптур. портретах І. Александрова (дерево, 1959; кована мідь, 1959, ДРМ у С.-Петербурзі) й М. Нарузецький (кована мідь, 1979, Одес. літ. музей), у барельєфі – М. Нарузецький (1984, на будинку, де народився Б.).

Тв.: Избранное. О., 1949; Стихотворения и поэмы. Москва, 1984.

Літ.: Любарева Е. Эдуард Багрицкий. Москва, 1964; Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. Москва, 1973; Банковська Н. П. Едуард Багрицький і українська література // РЛ. 1974. № 11; Бажан М. Романтик мандрів і походів // Твори. Т. 3. К., 1985.

І. Т. Крук

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
І. Т. Крук . Багрицький Едуард Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38751 (дата звернення: 21.04.2021)