Бадецький Кароль-Юзеф - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бадецький Кароль-Юзеф

БАДЕЦЬКИЙ Кароль-Юзеф (28. 01. 1886, Львів – 11. 02. 1953, Краків) – історик літератури, архівіст. Д-р філології (1912), проф. (1944). Чл.-кор. Польс. АМ (1938). Чл. Польс. істор. т-ва й Т-ва ім. А. Міцкевича у Львові. Офіцер. хрест ордену Відродження Польщі (1953). Закін. Львів. ун-т (1909). У 1911–14 вчителював у г-зіях Львова. 1915–17 – кер. Архіву давніх актів у Львові; від 1916 – архівіст 2-го класу, від 1918 – 1-го класу; від 1920 – заст. дир. Архіву Львова, від 1937 – дир., від 1939 водночас дир. Музею ім. Я. Собеського (нині Львів. істор. музей) і Нац. галереї. 1939–41 – ст. н. с., 1941–44 – дир. Архіву давніх актів. 1941, 1944–45 працював у б-ці Львів. ун-ту. 1945 переїхав до Кракова, працював у відділі Гол. дирекції б-к Мін-ва освіти, у Яґеллон. б-ці, 1949– 50 – дир. б-ки Нац. закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві, 1950–53 – хранитель і зав. відділу стародруків Яґеллон. б-ки у Кракові. 1913 склав проект орг-ції Архіву давніх актів у Кракові. Впорядкував і систематизував документи Львова (до кін. 16 ст.). Дослідж. давніх описів, книг і фасцикулів магістрату Львова узагальнив і частково опубл. у каталозі архіву (з наук. описом 956-ти львів. книг, ілюстраціями обкладинок, титулів тощо). 3-й і 4-й т. каталогу вийшли 1935–36, у 1940 були готові до друку 5-й і 8-й т. (рукописи зберігаються в Б-ці закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві). 1915–19 збирав матеріали для Польс. військ. архіву, організував у Львові військ. виставку. 1919, працюючи в Архів. упр. командування Львів. ген. округу, приймав на зберігання матеріали австр. військ. і цивіл. установ. 1934 розробив програму реорганізації Архіву давніх актів Львова. 1938 брав участь у роботі музейно-архів. комісії у Кракові.

Пр.: Walna wyprawa do Woùoch ministrów na wojnæ (1617 r.). Kraków, 1910; Zaginione ksiægi úredniowiecznego Lwowa. Lwów, 1917; Lwowska wieýa ratuszowa i jej dzwony. Lwów, 1920; Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze b. Galicji. Kraków, 1922; Zbiory Bolesùawa Orzechowicza. Lwów, 1922; Biblioteka miasta Lwowa. Lwów, 1926; Znaki wodne w ksiægach Archiwum m. Lwowa od 1383 do 1600. Lwów, 1928; Polska komedja rybaùtowska. Lwów, 1931; Leonard Herle, ludwisarz i jego lwowskie dziaùa 1544–1572. Studium archiwalno-muzealne. Lwów; Warszawa, 1932; Piotr z Poznania, pierwszy staùy ksiægarz lwowski. Lwów, 1932; Lwowskie zbiory naukowe i muzealne. Lwów, 1932; Archiwum miasta Lwowa: jego stan obecny oraz potrzeby reorganizacyjne, inwentaryzacyjne i wydawnicze. Lwów, 1934; Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. A. Oddziaù staropolski. III. Ksiægi i akta administracyjno-sàdowe 1382–1787. Lwów, 1935; Projekt wydawnictwa katalogów. Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. Lwów, 1935; Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. A. Oddział staropolski. IV. Ksiægi rachunkowe (łonherskie) 1404–1788. Lwów, 1936; Regulamin Archiwum Akt Dawnych, Biblioteki archiwalnej i Muzeum historycznego m. Lwowa. Lwów, 1939.

Літ.: Ù. Charewiczowa. Historiografia i miùoúnictwo Lwowa. Lwów, 1938; A. Knot. Karol Badecki – archiwista i bibliotekarz // Pamiætnik Literacki. 1953. № 3/4; M. Tyrowicz. Karol Badecki i jego zasùugi na polu archiwistyki miejskiej 1886– 1953 // Archejon. 1954. Т. 23; Sùownik pracowników ksiàýki polskiej. Warszawa, 1972; Sùownik biograficzny archiwistów polskich. Warszawa; Ùodê, 1989. T. 1.

І. І. Сварник

Стаття оновлена: 2003