Баєв Станіслав Віталійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Баєв Станіслав Віталійович

БА́ЄВ Станіслав Віталійович (05. 07. 1939, Запоріжжя) – інженер-будівельник. Д-р тех. н. (2001). Закін. Дніпроп. ін-т інж. залізнич. транспорту (1962). Працював майстром дорожньо-буд. упр. № 13 м. Сміла (Черкас. обл., 1962), мостозагону № 4 м. Караганда (1962–63); ст. інж. планово-вироб. відділу Дніпроп. з-ду мостових залізобетон. конструкцій (1964–65); інж., ст. інж. лаб. динаміки мостів Дніпроп. ін-ту інж. залізнич. транспорту (1968–69); м. н. с. Дніпроп. відділ. Ін-ту механіки АН УРСР (1969–71); доц. (1971– 89, 1992–2001), в. о. зав. каф. (1989–92), проф. каф. вищої математики (від 2001) Дніпроп. буд. ін-ту (від 1994 – Придніпров. академія буд-ва та арх-ри). Наук. дослідж. у галузі неліній. механіки, зокрема неліній. коливань; розвитку та обґрунтування методу змін. масштабу.

Пр.: Решение одного класса дифференциальных уравнений механики методом переменного масштаба // Докл. АН УССР. Сер. А. 1986. № 11 (співавт.); Приближенное решение дифференциального уравнения с переменными коэффициентами методом переменного масштаба // Там само. 1987. № 2 (співавт.); Построение решения системы дифференциальных уравнений методом переменного масштаба // Вопр. динамики мостов и теории колебаний: Межвуз. сб. науч. тр. Дн., 1993; Прямой метод переменного масштаба в некоторых задачах строительной механики // Вісн. Академії буд-ва та арх-ри. К., 2000. Вип. 9; Устойчивость вынужденных колебаний системы с прощелкиванием // Сб. науч. тр. Приднепров. гос. академии строительства и арх-ры. Строительство, материаловедение, машиностроение. Дн., 2000. Вып. 11.

Літ.: Очерки истории Днепропетровского инженерно-строительного института. Дн., 1993; Кривчик Г. Г. та ін. Академії будівельних кадрів – 70 років: Нариси історії Придніпров. держ. академії буд-ва та арх-ри. Дн., 2001.

Л. М. Топ’юк

Стаття оновлена: 2003