Баженов Лев Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Баженов Лев Васильович


Баженов Лев Васильович

БАЖЕ́НОВ Лев Васильович (01. 01. 1946, м. Старокостянтинів Кам’янець-Поділ., нині Хмельн. обл.) – історик, краєзнавець. Чоловік С. Баженової, син В. Баженова. Д-р істор. н. (1996), проф. (1996). Хмельн. обл. премія ім. Ю. Сіцинського (1999). Закін. Кам’янець-Поділ. пед. ін-т (1968), де й працює від 1969 (нині ун-т): асист., ст. викл. (1972–75), доц. (1975– 96), декан істор. ф-ту (1975–93), проф. каф. всесвіт. історії (від 1996), водночас від 1995 – дир. Центру дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАНУ (м. Кам’янець-Подільський). Автор праць з істор. краєзнавства, зокрема Волині та Поділля, історії, історіографії України та Польщі 17–20 ст., укр.-польс. взаємин. Відп. ред. альманаху «Кам’янеччина в контексті історії Поділля» (Т. 1–2).

Пр.: Нариси історії Поділля: На допомогу вчителю. Хм., 1990 (співавт.); Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993; Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст. Хм., 1995; З історії краєзнавчого руху на Київщині, Волині, Поділлі у час визвольних змагань в Україні (1917–1920) // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. пед. ун-ту. Т. 3. Кам’янець-Подільський. 1997; В. Антонович – один із фундаторів історичного краєзнавства в Правобережній Україні // Четверта академія пам’яті професора Володимира Антоновича: Доп. та повідомлення. К., 1999; Польське населення Поділля і Південно-Східної Волині в дослідженнях зарубіжних і українських вчених і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. // Поляки на Хмельниччині: Погляд крізь віки: Зб. наук. праць. Хм., 1999; Польський національно-визвольний рух 20-х років ХІХ ст. і декабристи // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. ст. К., 2001. Вип. 3; Василь Баженов: Сторінки життя і творчості. Хм., 2001.

Літ.: Завальнюк О. М., Прокопчук В. С. Лідер наукової школи. До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності професора Л. В. Баженова. Кам’янець-подільський, 2011.

Статтю оновлено: 2016