Базакуца Володимир Арсентійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Базакуца Володимир Арсентійович

БАЗАКУ́ЦА Володимир Арсентійович (08. 10. 1925, станиця Григорополіська Ставроп. краю, РФ – 11. 02. 2000, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1981), проф. (1982). Держ. та бойові нагороди СРСР. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Ставроп. пед. ін-т (1949), де відтоді й працював асист. (до 1953); потім у Харків. політех. ін-ті (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»; 1953–2000): ст. викл., доц., проф., від 1962 – зав. каф. заг. та експерим. фізики. Наук. дослідж. особливого класу напівпровідників, фіз. основ складних халькогенідних склоподіб. напівпровідників. Засн. наук. школи з цієї галузі; навч. лаб. фізики плазми, лазер. фізики і технології, сучас. лаборатор. бази фізики напівпровідників. Брав участь у розробці фіз. термінології та держ. стандартів України щодо одиниць фіз. величин.

Пр.: Лабораторный практикум по физике: В 2 ч. Х., 1972 (співавт.); Международная система единиц. Х., 1973; Единицы физических величин: Справоч. Х., 1984 (співавт.); Лабораторный практикум по физике: Учеб. пособ.: В 5 ч. Х., 1989; Особенности тройных неполновалентных халькогенидных полупроводников // Изв. вузов. Физика. 1991. Т. 1, № 11 (співавт.); Структурные изменения в стеклах и аморфных пленках // Изв. РАН. Сер. физ. 1993. Т. 57, № 2 (співавт.); Упругие свойства халькогенидных стекол вблизи топологического фазового перехода // ФТТ. 1993. № 2 (співавт.); Фізичні величини та одиниці: Навч. посіб. К., 1998 (співавт.); Мікроструктура аморфних плівок напівпровідникових матеріалів системи A1Bi3CVI5 // Фізика і хімія твердого тіла. 2000. № 1 (співавт.).

Літ.: Выдающиеся педагоги ВШ Харькова; Харьков. политех.

В. В. Міхеєва

Стаття оновлена: 2003