Базалій Борис Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Базалій Борис Васильович


Базалій Борис Васильович

БАЗАЛІ́Й Борис Васильович (15. 04. 1938, с. Улянівка, нині смт Білопіл. р-ну Сум. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1991). Закін. Харків. авіац. ін-т (1961). Від 1965 працює в Ін-ті приклад. математики і механіки НАНУ (Донецьк): кер. відділу, від 1969 – м. н. с., від 1973 – ст. н. с., від 1989 – зав. відділу рівнянь матем. фізики. Досліджує регулярні властивості розв’язків неліній. задач матем. фізики з вільними границями, вироджених рівнянь з частинними похідними, гранич. задач із найвищими похідними в гранич. умовах.

Пр.: Об одной нестационарной задаче со свободной поверхностью // УМЖ. 1973. Т. 25, № 3; Устойчивость гладких решений двухфазной задачи Стефана // Докл. АН СССР. 1982. Т. 262, № 2; Classical solvability of some free boundary problems for parabolic equations with degeneration. Free boundary problems involving solids // Pitman Research Notes in Mathematics Series. 1993. Vol. 281 (співавт.); Об оценках решений одной модельной задачи сопряжения в теории задач со свободной границей // Дифференц. уравнения. 1997. Т. 33, № 10; Об одной модельной задаче со вторыми производными по геометрическим переменным в граничном условии для параболического уравнения второго порядка // Матем. заметки. 1998. Т. 63, № 3; Регулярность решения многомерной задачи со свободной границей для уравнения пористой среды // Матем. труды. 2002. Т. 5, № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003