Базилевич Роман Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Базилевич Роман Петрович

БАЗИЛЕ́ВИЧ Роман Петрович (05. 04. 1937, Львів) – кібернетик. Син П. Базилевича. Д-р тех. н. (1983), проф. (1987). Дійс. чл. НТШ (1992). Засл. діяч. н. і т. України (2019). Закін. Львів. політех. ін-т (1958). У 1958–67 працював н. с. у Фіз.-мех. ін-ті АН УРСР (Львів). Від 1967 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: доц., проф., від 1990 – зав. каф. програм. забезпечення. Голова Комісії інформатики і кібернетики НТШ (1992). Наук. дослідж. в галузі методів, алгоритмів, програм і тех. засобів для комп’ютер. проектування складних електрон. і комп’ютер. пристроїв та їх елемент. бази – великих інтегров. схем.

Пр.: Нелінійні безреактивні кола. К., 1967; Декомпозиционные и топологические методы автоматизированного конструирования электронных устройств. Л., 1982; The Optimal Circuit Reduction Method as an Effective Tool to Solve Large and Very Large Size Intractable Combinatorial VLSI Physical Design Problems // Proc. 10-th NASA Symposium on VLSI Design. Albuquerque, 2002, March; Ієрархічна кластеризація – ефективний засіб розв’язування неполіноміальних комбінаторних задач схемного типу високої розмірності // Штуч. інтелект. 2002. № 3 (співавт.).

Літ.: Буцко.

О. А. Купчинський

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. А. Купчинський . Базилевич Роман Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38867 (дата звернення: 20.04.2021)