Косолапова Тетяна Яківна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Косолапова Тетяна Яківна


Косолапова Тетяна Яківна

КОСОЛА́ПОВА Тетяна Яківна (07. 07. 1918, Оде­­са) – хімік-технолог. Д-р хім. н. (1972), проф. (1973). Держ. пре­­мія УРСР (1984). Закін. Одес. індустр. ін-т (1940). Відтоді пра­­цювала на вироб-ві; 1946–95 – в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 1971 – зав. відділу технології тугоплавких сполук. 1995 емігрувала у США. Наук. дослідження: методи одержання порошків та волокон тугоплавких сполук, їхні фіз.-хім. властивості, створення порошків усіх класів безкисн. тугоплав­­ких сполук із заданими диспер­­сністю та властивостями, розроблення матеріалів на їхній основі.

Пр.: Карбиды. Москва, 1968; Порош­­ковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения: Справоч. К., 1985; Неметалличес­­кие тугоплавкие соединения. Москва, 1985 (спів­авт.); Свойства, получение и применение тугоплавких соединений: Справоч. Москва, 1986.

Статтю оновлено: 2014