Базилюк Антоніна Василівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Базилюк Антоніна Василівна


Базилюк Антоніна Василівна

БАЗИЛЮ́К Антоніна Василівна (18. 05. 1953, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1994). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1976). Працювала на виробництві, від 1983 – ст. н. с., від 1993 – зав. відділу Н.-д. екон. ін-ту Мін-ва економіки України, від 2000 – зав. каф. фінансів та банків. справи Нац. академії управління. Авторка концепції легалізації тіньової економіки, обґрунтувала осн. засади ціноутворення на період ринк. трансформації економіки України.

Пр.: Экономические рычаги повышения производительности труда. К., 1986 (співавт.); Социальная защита населения. К., 1992; Регулирование заработной платы и цен. К., 1993; Стратегія цінової політики у ринковій трансформації економіки України // РД. 1997. № 11 (співавт.); Ціни, ціноутворення і грошовий обіг за ринкової трансформації економіки. К., 1998 (співавт.); Тіньова економіка в Україні. К., 1998 (співавт.); Податкова система у пошуку оптимізації // Актуал. проблеми економіки. 2001. № 1–2; Модель розподілення фінансових ресурсів та мотивація економічного зростання // Регіонал. перспективи. 2002. № 3–4.

Статтю оновлено: 2003