Базифікація | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Базифікація


Базифікація

БАЗИФІКА́ЦІЯ – гіпотетичний процес збагачення гірських порід на магній, залізо і кальцій з одночасним виносом кремнезему і лугів. Вважається, що Б. є складовою метаморфіч. процесу й відбувалася переважно в докембрії на знач. глибинах (10–15 км). В. Рудник виділяє три її види: випереджальна (передує гранітизації), зумовлена виносом розчинами феміч. компонентів і відкладанням їх на периферії обл. ультраметаморфізму у вигляді метасоматич. піроксенових, піроксен- та слюдяно-амфіболових порід, що супроводжуються часто залізоруд., поліметал. та боровим зруденінням; залишкова – відбувається в процесі селектив. мобілізації речовини, що призводить до формування залишкових порід серед гранітизов. утворень; завершальна, що розвивається у глибин. зонах кори в процесі дегранітизації – виносу кремнезему та лугів і збагачення порід феміч. компонентами. Терміном «Б.» позначають також процес перетворення континент. кори в океанічну (гіпотеза «океанізації»). За В. Бєлоусовим, цей процес зумовл. підняттям величез. мас базальтів із низів верх. мантії і поглинанням магмою континент, кори з її повним розплавленням.

Літ.: Белоусов В. В. Геотектоника. Москва, 1976.

Статтю оновлено: 2003