Безшапочний Сергій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Безшапочний Сергій Борисович

БЕЗША́ПОЧНИЙ Сергій Борисович (26. 11. 1946, Полтава) – лікар. Син Л. Безшапочної. Д-р мед. н. (1985), проф. (1987). Засл. діяч н. і т. України (1995). Закін. Полтав. мед. стоматол. ін-т (1970), де відтоді й працює (нині Укр. мед. стоматол. академія): асист., доц. (від 1979), зав. каф. оториноларингології (від 1988). Наук. діяльність пов’язана з розробленням ендоскопіч. методів діагностики та малотравматич. функціон. методів лікування захворювань порожнини носа й навколоносових пазух. Розробив і вдосконалив унікал. інструменти для пластики кісток зовн. носа й закріплення уламків у заданому положенні.

Пр.: Особенности строения средней носовой раковины и ее роль в развитии параназальных синуситов // Рос. ринология. 1993. № 1; Хирургическая коррекция посттравматических деформаций носа // Там само; Морфофункциональные нарушения полости носа в генезе воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей // Там само. 1994. № 2; Синусоскопия в диагностике и лечении лиц с заболеваниями верхнечелюстных пазух // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1998. № 5; Отоларингологія: Підруч. К., 1999 (співавт.); Посібник до практичних занять з оториноларингології. К., 2000.

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
Н. М. Грицай . Безшапочний Сергій Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38964 (дата звернення: 28.02.2021).