Белич Олександр | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Белич Олександр


Белич Олександр

БЕ́ЛИЧ Олександр (Бeлић Александр; 02. 08. 1876, Белґрад – 26. 02. 1960, там само) – сербський мовознавець. Дійс. чл. Серб. АН (1908, від 1937 – її президент), чл.-кор. С.-Петербур. АН (пізніше АН СРСР, 1910) та всіх ін. слов’ян. країн, Данської та Бавар. АН. Дійс. чл. НТШ (1924). Навч. у Белґрад. великій школі (згодом ун-т), Новорос. (Одес.), Моск. (1895–99) ун-тах. 1900 у Ляйпциз. ун-ті захистив доктор. дис. про експресивний словотвір імен у слов’ян. мовах. Працював доц. (від 1899), проф. (від 1905) Белґрад. ун-ту. Від 1937 – дир. Ін-ту серб. мови в Белґраді, почес. д-р Моск., Праз. та Ґлазґів. ун-тів. Б. – засн. белґрад. лінгвіст. школи, ініціатор і гол. ред. видання академ. словника серб.-хорват. мови, засн. (1913) і ред. ж. «Jужнословенски филолог». Автор праць із діалектології – «Диjалекти Источне и Jужне Србиjе» (1905), «Диалектическая карта сербского языка» («Статьи по славяноведению», С.-Петербург, 1906), «О српским или хрватским диjалектима», «Заметки по чакавским говорам» (обидві – 1909), «Zum heutigen Stand der Serbo-Kroatischen Dialektologie» (1910); сучас. серб. мови – «О употреби времена у српскохрватском jезику» (1926–27), «Савремени српскохрватск книжевни jезик» (1951); істор. граматики – «Српски jезик» (1937–38), «Историjа српскохрватског jезика» (Т. 1–2, 1950–51); історії серб. літ. мови – «Вук и Даничић» (1947); культури серб. літ. мови – «Борба за наш книжевни и народни jезик» (1948), «Око нашег книжевног jезика» (1950); істор.-порівнял. славістич. досліджень – «Акценатске студиjе» (1914), «О двojини у словенским jезицима» (1932), «Постанак прасловенске глаголске системе» (1935); заг. мовознавства – «О природи jезика и jезичком развитку» (т. 1–2, 1941–51; усі – Белґрад). Зокрема Б. опрацьовував проблеми походження праслов’ян. дієслівної системи, категорію двоїни, експресив. словотвір імен, акцентологію слов’ян. мов, питання розвитку давньорус. мови тощо.

Літ.: Восьмидесятилетие академика А. Белича // Славяне. 1956. № 8; Поспелов Н. С., Толстой Н. И. А. И. Белич: Некролог // Изв. АН СССР. Отдел лит-ры и языка. 1960. Т. 19, вып. 2.

Статтю оновлено: 2003