Бельговський Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Бельговський Іван Васильович

БЕЛЬГО́ВСЬКИЙ Іван Васильович (13(25). 09. 1870, с. Сідаківка Полтав. пов. – 1968, Харків) – ветеринарний лікар. Д-р агрономії (1913). З родини священика. Закін. Полтав. духовну семінарію (1892), Харків. вет. ін-т (1897), Новоолександрів. ін-т с. госп-ва та лісівництва (1901), де і працював пом. зав. дослід. ферми, зав. каф. заг. тваринництва. Від 1902 – викл. ветеринарії Київ. політех. ін-ту. 1903, 1909 – наук. відрядження за кордон. Від 1907 – магістр агрономії, від 1908 – приват-доц. каф. агрономії Ун-ту св. Володимира у Києві. 1922– 60 – проф. каф. годівлі Харків. зоотех. ін-ту. Основні напрями наук. досліджень: вирощування молодняку та розробка теорії і практики вироб-ва комбікормів.

Пр.: К вопросу о влиянии состава пищи на интенсивность гниения белковых веществ в кишках // Зап. Ново-александрий. ин-та с. хоз-ва и лесов. 1901. Т. 2, вып. 1; К вопросу о влиянии селезенки на усвоение азота // Там само. Вып. 2; Роль животноводства в сельском хозяйстве // Изв. Ун-та св. Владимира. 1908. № 7; К вопросу об акклиматизации горных пород крупного рогатого скота в местностях низменного характера // Там само. 1909. № 10; 1910. № 4; Предварительные данные по качественно-экономическому исследованию крупного рогатого скота в Лохвицком уезде. П., 1911; Материалы к учению о сычужном пищеварении у жвачных // Изв. Киев. политех. ин-та. 1912; К обследованию овцеводства на Кавказе // Изв. Ун-та св. Владимира. 1914. № 7, 8, 12; 1915. № 1; Овцеводство: Краткий курс. О., 1923; К изучению комбикормов. Х., 1929; Годівля робочих коней комбікормами. Х., 1931.

Літ.: Павловский И. Ф. Первое дополнение к краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины 18 века. П., 1913; Рубан Ю. Д. Научное наследие И. В. Бельговского (1870–1968) и современные проблемы животноводства // История зооинж. науки и современность. К., 2001.

Ю. Д. Рубан

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
Ю. Д. Рубан . Бельговський Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39062 (дата звернення: 21.04.2021)