Бенгус Володимир Зямович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бенгус Володимир Зямович

БЕ́НГУС Володимир Зямович (05. 01. 1931, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (2002). Закін. Харків. ун-т (1953). Працює у Харкові: 1953–58 – на з-ді «Електроапаратура»; 1958–60 – в Ін-ті монокристалів АН УРСР; від 1960 – у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ: пров. інж. (1960– 64), ст. н. с. (1964–88), пров. н. с. (від 1988) відділу реал. кристалів. Наук. дослідж. зв’язку мех. властивостей аморф. і кристал. тіл з їх атом. структурою. Встановив дислокац. механізм двійникування кальциту; локал. адіабат. розігрів до передплавил. т-р при низькотемператур. пластич. зсуві в аморф. сплавах (АС); наявність стехіометр. складу в АС, зумовленого нанокластер. структурою; визначал. вплив атом. структури міжкластер. меж на мех. властивості АС.

Пр.: Движение двойникующих дислокаций в кальците // Докл. АН СССР. 1961. Т. 141, № 3 (співавт.); Low temperature mechanical properties of metallic glasses. Connection with structure // Materials Science and Engineering. 1997. Vol. 226–228 (співавт.); Микроскопический механизм влияния композиционного и топологического порядков металлических стекол на сопротивление пластическому сдвигу // ФНТ. 1997. Т. 23, № 12 (співавт.).

В. С. Боровиков

Стаття оновлена: 2003