Бергельсон Лев Давидович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бергельсон Лев Давидович


Бергельсон Лев Давидович

БЕРГЕЛЬСО́Н Лев Давидович (08. 08. 1918, м. Гайсин Поділ. губ., нині Вінн. обл.) – біохімік, хімік-органік. Д-р хім. н. (1963), проф. (1964), чл.-кор. АН СРСР (1968). Держ. премія СРСР (1985). Держ. нагороди СРСР. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Моск. ун-т (1941). Працював в Ін-ті орган. хімії АН СРСР (1946–58); в Ін-ті біоорган. хімії АНУ (1960–93): ст. н. с., зав. лаб. хімії ліпідів; від 1993 – проф. Єрусалим. ун-ту. Осн. наук. праці присвяч. синтезу ліпідів, антибіотиків, стероїдів та ін. фізіологічно активних сполук, вивченню залежності між їхньою будовою і функцією. Спільно з М. Шемякіним отримав (1960–62) за допомогою окиснювальної циклізації ряду ді-, три- і тетраацетиленових складних ефірів багато відповідних кетонів, винайшов (1961) шляхи направленого стереорегулювання реакції Віттіґа (1961). Виконав за допомогою цього методу синтез цис-вакцинової (1961), лінолевої (1962), октадекатрієнової (1964) кислот. Вивчав структуру і функції біол. мембран. Показав (1964), що в насінні рослин, жирах ссавців, риб, мікроорганізмах, окрім тригліцеридів, є ефіри вищих жирних кислот і різноманітних гліколей. Провів низку досліджень зі стереохімії та конформаційного аналізу сполук аліфатич. і аліцикліч. рядів, із хім. технології природ. ліпідів.

Пр.: Химия стероидных гормонов. Москва, 1955 (співавт.); Химия антибиотиков. Т. 1–2. Москва, 1961 (співавт.); Иммобилизованная фосфолипаза А2 как мембранный зонд // БХ. 1983. Т. 6, № 6 (співавт.); ДНК-фосфолипидное взаимодействие. Исследование методом 31Р-ЯМР // Там само. 1984. Т. 10, № 7 (співавт.); Синтез и свойства антрилвинилмеченых дисиалоганглиозидов // Там само. 1990. Т. 16, № 5 (співавт.).

Літ.: Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. Москва, 1991.

Статтю оновлено: 2003