Бердянський державний педагогічний університет - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бердянський державний педагогічний університет

БЕРДЯ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1932 на базі чол. г-зії як Ін-т соц. виховання (соц.-екон., агробіол., техніко-матем. та дошкіл. виховання ф-ти). 1933 реорганіз. у Пед. ін-т, при якому 1934 відкрився Учител. ін-т з істор., природничо-геогр., фіз.-мат. та мовно-літ. ф-тами (дворічний термін навч.). 1935 Пед. ін-т припинив своє існування, функціонував лише Учител. ін-т. 1935–39 діяло вечірнє, а від 1936 – заочне відділ. з 3-річ. терміном навчання. У довоєнні роки денне відділ. ВНЗу випустило 1586, a заочне – 1200 вчителів. 1939 Ін-ту присвоєно ім’я льотчиці П. Осипенко, яка народилася й виросла на Бердянщині. Від 1953 – Бердян. держ. пед. ін-т ім. П. Осипенко. У 1958–2002 в Ін-ті навчалося 14 300 студентів, серед них 6573 – на стаціонарі. Від 2002 – сучасна назва. Ректор В. Крижко (від 2001). Нині в Ун-ті функціонують 6 ф-тів (фіз.-мат., філол., підготовки вчителів початк. класів, соц.-гуманітар., індустр.-екон., дошкіл.), що готують фахівців за 16-ма спеціальностями та 21-ю спеціалізацією, а також Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації. Є магістратура, аспірантура. Ун-т має 5 навч. корпусів, 2 гуртожитки, їдальню, 2 спортзали, спорт.-оздоров. табір на березі Азовського м. Діє комп’ютер. центр. Кількість викл. з наук. ступенями і ученими званнями складає 41 % від усього професор.-викладацького складу. Співпрацює з Центр.-європ. ун-том (Будапешт), Технол. ун-том (Відень), Тракій. та Великотирнов. лінгвіст. ун-тами (Болгарія), Жешув. ун-том (Польща). В Ун-ті діють 5 самодіял. студент. колективів, які отримали звання народних: хорові капели, оркестри нар. інструментів, симфонічні та духові. Серед випускників – відомі громад., політ. та культурні діячі України. Ун-т закін. письменниця В. Єніна; відомі спортсмени P. Севастєєв, С. Амелькін, В. Папазов, В. Карпик, Я. Петренко, Р. Ворошилін, Є. Яримбаш та ін. Неоднораз. чемпіонами України ставали чол. та жін. команди Ун-ту з гандболу; баскетбол. жін. команда «Чайка», в якій підготовлено 12 м. сп., виборола бронз. нагороди на чемпіонаті світу в Туреччині (1995), завойовувала срібні та бронзові медалі чемпіонатів України. Школу східних єдиноборств в Ун-ті представляє К. Винниченко, дворазова бронзова призерка чемпіонату України й дворазова призерка міжнародного турніру «Кубок дракона». Ун-т видає зб. наук. праць «Вісник Університету» та міжвузівський «Актуальні проблеми слов’янської філології».

Літ.: Лизогуб Ю. М. та ін. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Осипенко. Бердянськ, 1993.

В. А. Зарва

Стаття оновлена: 2003