Бердянський інститут підприємництва — Енциклопедія Сучасної України

Бердянський інститут підприємництва

«БЕРДЯ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ПІДПРИЄ́МНИЦТВА» – вищий навчальний заклад економічного профілю. Засн. 1992 як філія Донец. ін-ту підприємництва. Від 1993 – ТОВ із сучас. назвою. Ректор Л. Антошкіна (від 1998). В Ін-ті проводять підготовку за такими спеціальностями: економіка підприємництва, маркетинг, облік і аудит, менеджмент зовн.-екон. діяльності, менеджмент орг-цій, соціологія бізнесу, соціологія орг-ції та упр., політологія, правознавство та ін. Функціонують ф-ти: екон., підприємниц., юрид., інформац. систем і технологій, польс.-укр. сусп.-економічний, довузівської та післядиплом. підготовки. Заг. кількість студентів – 3000 осіб. Ін-т має 3 навч. корпуси, 5 комп’ютер. класів, б-ку, 2 чит. зали, гуртожиток, їдальню, 3 кафе, актовий зал, мед. частину. В Ін-ті діє відділ міжнар. зв’язків, проводяться зустрічі з викл. та студентами ВНЗів Болгарії, Німеччини, Польщі, Росії, відбувається обмін делегаціями. Видає зб. «Науковий вісник Бердянського інституту підприємництва».

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
В. В. Горбатко . Бердянський інститут підприємництва // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39207 (дата звернення: 02.03.2021).