Костанов Дмитро Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Костанов Дмитро Григорович


Костанов Дмитро Григорович

КОСТА́НОВ Дмитро Григорович (Кэстэнэ Дмитро Григорийыкъу; 26. 04(09. 05). 1912, аул Бжедуг­хабль, нині Респ. Адигея, РФ – 05. 11. 1985, м. Майкоп, нині Респ. Адигея, похов. у рідному аулі) – адигейський письменник, літературознавець. Літ. премія ім. Цуга Теучежа (Респ. Адигея, 1980). Учасник 2-ї світ. війни. Бо­йові нагороди. Закін. Краснодар. пед. ін-т (РФ, 1934). Учителював. 1938 – зав. відділу худож. літ-ри Адигнацвидаву; 1939–41, 1963–67 – н. с., від 1946 – вчений секр. Адигей. НДІ; від 1941 – відп. секр. обл. г. «Социалистическэ Адыгей». 1947–57, 1970–73 – відп. секр. СП Респ. Адигея. Від 1957 – в Адигей. відділ. Красно­дар. книжк. вид-ва: 1959–63 – дир., 1967–70 – гол. ред. Писав рос. та адигей. мовами. Друкува­вся від 1930. Написав вступну статтю до адигей. видання творів Кобзаря «Поэмхэмрэ стихыхэм­рэ» («Вірші та поеми», 1939).

До зб. «Две высоты» (1947; адигей. – «IошъхьитIу», 1948) уві­йшли оповідання, нариси воєн. і по­воєн. років. Автор крит.-біогр. нарисів «Народный певец» (1950) та «Цуг Теучеж» (1955); зб. опо­відань «ЦІыфым ишІушІагъ» («Праця славить людину», 1955), зб. «Ыт­хыгъэмэ ащы­щхэр» («Ви­брані твори», 1962), «ЛIы пхъаш» («Суворий чоловік», 1972), «ЛIым игъэщэкI» («Час змужніння», 1977), «Анахь лъапIэр» («Безцін­ний дар», 1986); повісті «Псыхъо­хэр зэхэлъадэх» («Там, де зливаються ріки», 1957; перевидано 1994 як роман), докум. повісті про адигей. нар. поета Цуга Теучежа «Орэдым тамэ къыгокIэ» («Пісня знаходить крила», 1979; 1987, додано повість «ЗэтIуа­зэхэр» – «Близнюки»); роману «ПсыгуIан» («Біла лілія», 1967); дилогії «Шэуджэн Мос» («Мос Шовгенов», 1970, кн. 1; 1974, кн. 2; 1982, кн. 1–2). Усі зазначені книги видано в Майкопі. Творчості Т. Шевченка присвятив ст. «Дунаем щызэлъашIэрэ поэт ин дэд» («Всесвітньо відомий великий поет») // «Социа­лис­тическэ Адыгей», 1961, 10 мар­та). Переклав із рос. адигей. мо­­вою дослідж. Б. Попова «Как возделывать просо» («Мэщым илэжъыкI», Краснодар, 1930), п’єсу М. Горького «На дне» («ЫчIэм щыIэхэр», 1939), романи О. Фадєєва «Молодая гвардия» («Гвардие ныбжьыкI», спільно з Ю. Тлюстеном), С. Бабаєвського «Кавалер Золотой Звезды» («Дышъэ жъуагъор зишъуаш», спільно з М. Парануком; обидва – 1953; усі – Майкоп) та ін. Деякі твори К. перекладено мовами народів світу. На будинку, де він жив у центрі м. Майкоп на вул. Червоножовтнева, № 7, встановлено мемор. дошку.

Літ.: Горенштейн М. Дмитрий Коста­нов // Ученые зап. Краснодар, 1968; Схаляхо А. Дмитрий Костанов // Исто­рия адыгей. лит-ры: В 3 т. Т. 2. Майкоп, 2002; Хуако Ф. Писатель, литературовед, переводчик: К 100-летию со дня рожд. Д. Костанова // Лит. Адыгея. 2012. № 2.

Статтю оновлено: 2014