Береговенко Геннадій Якович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Береговенко Геннадій Якович

БЕРЕГОВЕ́НКО Геннадій Якович (10. 06. 1941, Харків) – радіоінженер. Д-р тех. н. (1990), проф. (1991). Премія ім. Г. Проскури АН УРСР (1991). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1963), відтоді працював у ньому інж.-стажистом, зав. лаб., ст. викл. (до 1973); в Укр. НДІ наук.-тех. інформації Держплану УРСР: ст. н. с., зав. сектору (1973–86); в Ін-ті проблем моделювання в енергетиці НАНУ: ст. н. с. (1987–89), зав. лаб. (1989– 96). 1998 виїхав до США. Дослідж. у галузі оператор. та чисельно-аналіт. методів матем. моделювання динам. процесів. Під його кер-вом розроблено теорію локально-інтеграл. перетворень, а на її основі – методи моделювання систем із зосередженими та поширеними параметрами, створ. аналоговий програм. комплекс моделювання процесів транспортування газу магістрал. газопроводами.

Пр.: Ступенчатые изображения и их применение. К., 1983 (співавт.); Параметрическая схема преобразования // ЭМ. 1987. № 8; Численные операторные методы решения дифференциальных уравнений и анализа динамических систем. К., 1993 (співавт.); Особенности обобщенных функций при образованиях Фурье // ЭМ. 1999. № 1.

М. П. Галушко

Статтю оновлено: 2003