Бережинський Леонід Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Бережинський Леонід Йосипович

БЕРЕЖИ́НСЬКИЙ Леонід Йосипович (08. 01. 1938, смт Крюків, нині у складі м. Кременчук Полтав. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Держ. премія в галузі н. і т. (1993). Закін. Київ. ун-т (1962). Працює в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ: інж., м. н. с., ст. н. с., від 1995 – зав. лаб. карбідкремнієвих приладів, 1996 – пров. н. с. Досліджує оптичні властивості кристалів, клітин та біооб’єктів фіз. методами; створює пристрої оптич. оброблення інформації.

Пр.: Волоконная оптика. К., 1968; Модуляция лазеров ИК-излучения полупроводниковой плазмой // КЭ. 1984. № 27; Energy states of bioobject under MM-wave field action // Physics of Alive. 1993. Vol. 1, № 1 (співавт.); Оптическая абсорбционная запись информации на FA(Li)-центрах в кристаллах KCl // Письма в ЖТФ. 1995. Т. 21, № 2; Infrared – Cut Filter (for TV and video cameras) // Jpn. J. Appl. Phys. 2001. Vol. 1, part 1, № 10.

М. Я. Валах

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
М. Я. Валах . Бережинський Леонід Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39249 (дата звернення: 14.06.2021)