Бережливість - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бережливість

БЕРЕЖЛИ́ВІСТЬ – риса особистості, яка виявляється в усвідомленні цінностей навколишнього світу і себе в ньому, що реалізується в ощадливості і доцільності їх використання. У структурі особистості Б. пов’язана з повагою до результатів праці ін. людей, власної праці, усвідомленням неповторності та невідновлюваності природних, культур. цінностей, часу їх існування та життєвого часу людини. Б. забезпечує збереження та передавання з покоління в покоління надбань духов. та матеріал. культури, які водночас є носіями істор. пам’яті сім’ї, нації, людства. Психол. межі вияву Б. визначаються усвідомленням кінцевої мети, що реалізується в життєвому сенсі оберігання, охорони, заощадження, пильнування, утримування як певних духовно-інтелектуал. або матеріал. цінностей, так і самого себе, ін. людей, об’єктів живої й неживої природи. Стійкість Б. встановлюється за її процесуал. виявами в онтогенезі: на ранніх етапах, зокрема від народження до юнацького віку, вияви Б. мають, як правило, парціал. характер, а в зрілому й літньому віці набувають концентрич. цілісності. В міжособистісних взаєминах Б. сприяє встановленню й підтримуванню стану сусп. рівноваги, реалізації морал. засад справедливості. Ощадливість, яка суперечить сусп. доцільності й цим виходить за межі прийнятної для даного соціуму морал. норми, визначається як жадібність.

С. І. Болтівець

Стаття оновлена: 2003