Бережной Анатолій Семенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бережной Анатолій Семенович


Бережной Анатолій Семенович

БЕРЕЖНО́Й Анатолій Семенович (19. 09 (02. 10). 1910, с. Остап’є Хорол. пов., нині Великобагачан. р-ну Полтав. обл. – 15. 12. 1996, Харків) – хімік-технолог. Батько Ю. Бережного. Д-р тех. н. (1947), проф. (1947), акад. НАНУ (1979). Закін. Харків. хім.-технол. ін-т (1932). Відтоді працював в Укр. НДІ вогнетривів (Харків): асист., н. с. (від 1936), зав. магнезіал. лаб. (1938–41), кер. лаб. (1944–48), заст. дир. з наук. роботи (1948– 55), дир. (1955–66). У 1941–44 – на з-ді «Магнезит» (Урал). Працював зав. відділу експерим. мінералогії Ін-ту геол. наук АН УРСР (Київ, 1966–69), Ін-ту геохімії і фізики мінералів АН УРСР (Київ, 1969–70); зав. лаб. фіз. хімії Харків. фіз.-тех. ін-ту (1970– 75); зав. каф. (1975–84), проф. каф. технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей (1984–96) Харків. політех. ін-ту. Наук. діяльність у галузі фізико-хімії силікатів та вогнетривких матеріалів, геохімії, металургії. Довів можливу кількість сполучених і взаєм. реакцій в оксид. системах залежно від кількості компонентів; установив кореляц. формулу, що визначає кількість можливих елементар. політопів у багатокомпонент. системах, та формулу, згідно з якою можна розрахувати т-ру плавлення оксид. і силікат. систем; розробив методи використання ЕОМ для інтерпретації фазових діаграм багатокомпонент. оксид. систем, технол. процеси отримання керам. виробів спец. призначення для потреб нової техніки. Розробив фіз.-хім. основи технології форстеритових, периклазових, шпінел., цирконових, вапняних і вуглецевих вогнетривів, вироб-во яких упроваджене в пром-сть. У субсолідусній галузі детально вивчив будову низки багатокомпонент. систем, дослідив кінетичні та температурні залежності зміни властивостей вогнетривів під час спікання та експлуатації високовогнетрив. виробів у різних газ. середовищах, вивчив механізми руйнування вогнетривів у пром. умовах їх застосування. Осн. праці стосуються фіз.-хім. досліджень силікатів і високотемператур. оксидів, вивчення реакцій у твердій фазі тугоплавких матеріалів.

Пр.: Реакции в твердых фазах. Москва, 1949 (співавт.); Про реакцію окису хрому з форстеритом у твердій фазі // Доп. АН УРСР. 1950. № 5 (співавт.); Технология керамики и огнеупоров: Учеб. Москва, 1950; 1955; 1962 (співавт.); Кремний и его бинарные системы. К., 1958; До термодинамічної характеристики двоокису цирконію, цирконату, титанатів алюмінію і магнію // Доп. АН УРСР. 1962. № 1; Многокомпонентные системы окислов. К., 1970; Многокомпонентные щелочные оксидные системы. К., 1988; Физико-химические системы тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: Учеб. К., 1992 (співавт.).

Літ.: Волков В. А., Воинский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Библиогр. справоч. Москва, 1991; Анатолий Семенович Бережной: К 85-летию со дня рожд. // Огнеупоры. 1995. № 10; Памяти Анатолия Семеновича Бережного // Огнеупоры и тех. керамика. 1997. № 4.

Статтю оновлено: 2003