Березнюк Володимир Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Березнюк Володимир Васильович

БЕРЕЗНЮ́К Володимир Васильович (06. 11. 1955, Владивосток, РФ) – лікар-оториноларинголог. Д-р мед. н. (1996), проф. (1998). Закін. Воронез. мед. ін-т (РФ, 1978). Працював лікарем (1979–82); клін. ординатором (1982–84), асист. ЛОР-каф. (1987–90) Запоріз. ін-ту вдосконалення лікарів; від 1990 – у Дніпроп. мед. академії: асист., від 1995 – зав. ЛОР-каф. Водночас 1990–95 – зав. міжобл. центру мікрохірургії вуха Дніпроп. обл. лікарні. Вивчає проблему розвитку слухополіпшувальної мікрохірургії вуха, ендоскопіч. мікрохірургії носа й гортані.

Пр.: Клинико-анатомические результаты функционально-реконструктивных операций у больных одно- и двусторонним хроническим отитом в отдаленном периоде // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1996. № 5; Применение транслабиринтного доступа для удаления невриномы слухового нерва // Там само. 1998. № 3 (співавт.); Эндоскопическая хирургия кист верхнечелюстных пазух // Там само. № 5 (співавт.); Спосіб лікування хворих на ексудативний середній отит за допомогою дренування порожнин середнього вуха через адитус // Там само. № 6 (співавт.); Modified intact canal mastoidectomy with mastoid obliteration // 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology. Berlin, 2000 (співавт.).

Г. В. Дзяк

Стаття оновлена: 2003