Бержанський Володимир Наумович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бержанський Володимир Наумович

БЕРЖА́НСЬКИЙ Володимир Наумович (07. 03. 1941, Ростов-на-Дону, РФ) – фахівець у галузі експериментальної фізики. Д-р фіз.-мат. н. (1994), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Томський ун-т (1964). Працював ст. н. с. Ін-ту фізики Сибір. відділ. АН СРСР; від 1981 – у Таврій. ун-ті (Сімферополь): доц., зав. каф. експерим. фізики (від 1991), проректор з наук. роботи (від 1999). Досліджує фізику магніт. напівпровідників: фазові переходи, електронну та ядерну спінову динаміку, кінетичні явища, ковалентні ефекти, синтез магніт. матеріалів із заданими властивостями, іонну інплантацію.

Пр.: Магнитные полупроводники и их свойства // Науч. тр. Ин-та физики Сибир. отделения АН СССР. Красноярск, 1980 (співавт.); Влияние магнитного упорядочения на проводимость монокристаллов CdCr2Se4 // ФТТ. 1982. Т. 24, вып. 6 (співавт.); Магнитная гетерогенность ферромагнитных полупроводников // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 45, № 1 (співавт.); Магнитные свойства кристаллических и аморфных сред // Наука. Новосибирск, 1989 (спіавт.); Анизотропия затухания ядерного спинового эха // ЖЭТФ. 1995. Т. 108, вып. 6(12) (співавт.); Трехимпульсные многоквантовые сигналы спинового эха // Там само. 1999. Т. 115, вып. 12 (співавт.). Множественная структура двухимпульсного ядерного спинового эха // ФТТ. 2002. Т.44, вып. 1 (співавт)

І. І. Євстаф’єв

Стаття оновлена: 2003